FANDOM


"Med min hvidhed negerer jeg bare alt det mørke"

~ Marilyn Monroe om at have hvid og skær hud


MM

At negere eller renegere (vb) er det samme som at ophæve, frasige eller genophæve, afsværge, som svarende til en etablering af en oppositionel modvægt eller modstand. Rent etymologisk finder vi også stammen neg centralt placeret i substantivet renegat; en oprører eller en frafalden, samt i adjektivet negativ, der definerer sit antonym: positiv.

Se ogsåredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.