FANDOM


En nødløgn er er slags pseudosandhed, fordi dens iboende nødvendighed fysisk, men ikke juridisk, gør det til et valg mellem liv og død for de, som skal aflevere sandheden eller en til lejligheden fabrikeret nødløgn, når de skal fortælle hvorfor det ærede MEP ikke længere har nogen erindring om, hvor de 40 millioner euro fra EUs Diversifikationsdirektorat i Strasbourg nu befinder sig.KIC 8462852

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.