FANDOM


"Du er et fragment af en tanke i hjernen på en loppe, der sidder på en herreløs hund[1] i et multivers meget, meget langt herfra"

~ René Descartes om Guds vilje


Multiverse1

Da det ikke er muligt at lave en visuel præsentation nu om dage [2] af multiverset, må du kigge på denne forklaring, der viser hvordan vores univers er resultatet af en singularitet fra et andet univers, som har opnået kritisk masse og er blevet til det hvide hul, som skabte mig og dig og alting omkring os ...

Et multivers, eller blot multiverset, er en begrebsmæssig konstruktion, der dækker over, at Universet og alt i det blot er en mikroskopisk del af et større hele, der bla. består af en fandens masse parallelle universer.

Indføring i multiversetredigér

Hvis vi starter i det små herhjemme, så har vi de ubikvitære atomer, som udgør byggestenene til alt. Disse atomer går igen i multiversets mange afdelinger, som indbyrdes er forbundet på det sub-atomare niveau via sammenfiltring af fotoner og kvarker, hvis identiske tvillinger befinder sig i andre, parallelle universer. Vores univers er i virkeligheden et to-dimensionalt hologram, som kan udvides i det uendelige[3] og samtidig ligger stablet side om side i hexagonale lag.[4]

Ok, og hvad så?redigér

Jo, dette væv eller netværk af universer udgør så igen strukturer af elementarpartikler i en indfoldet orden af dimensioner, der bliver stadig mindre, des mere komplicerede de bliver.[5] De samme naturlove, som vi kender, findes også i multiverset, men kun som et komma i et meget lang afhandling.

Multiversale fodnoterredigér

  1. eller hvad der svarer til en hund i dette parallelle univers
  2. 2015
  3. jvfr lovmæssighederne omkring de såkaldte negativt krummede eksotiske rum
  4. som så igen er tre-dimensionelle, men alligevel ikke endelige
  5. modsat al sund fornuft, så er der ingen skalering i multiverset, så alting er - i princippet - lige stort eller småt. Men kompleksiteten kan i høj grad variere
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.