Spademanns Leksikon

"Your mother was a hamster and your father smelled of elderberries"

~ Orla Währ om en korstogsridder


Monty Python's Flying Circus, som de ser ud i dag.

Monty Python's Flying Circus er en britisk religion, som kan føres tilbage til tiden før Adam og Eva, selvom tilhængere af Gud benægter dette. Det Pythonianske Evangelium blev nedfældet på superkontinentet Pangæa[1] længe før pladetektonikken begyndte at flå det fra hinanden. I første kapitel af evangeliet beskrives det, hvordan Gud skabte tændstikken og tændte det første lyserøde stearinlys.[2] Derefter gik det tjept: Evangeliets 1. oplag gik som varmt brød, og allerede om onsdagen var der udsolgt.
En ung profet ved navn Brian var ikke sen til at udnytte religionens popularitet, og han førte sig frem med dommedagsprofetier, som lynhurtigt skaffede ham tusinder af fanatiske tilhængere, der - for deres vedkommende - øjnede en mulighed for at blive helgener og komme i Paradis,[3] hvor de ville få 72 kun let brugte jomfruer og alle de penge, de kunne spise.

Berømte profeter og helgener[]

Efter at Brian for til himmels med en rumfærge, overtog hans disciple, John, Eric, Terry, Brian jr., Michael og Graham hans forkyndelse og tjente rigtig godt på det. De blev alle senere kanoniseret og ophøjet til helgenstatus.[4]

Lidt mere forhistorie[]

Palæstina siges at være der, hvor disse hellige mænd blev født af Jomfru Elizabeth (Også kendt som dronningen af Langeland), og Langeland er da også der, hvor de fleste troende bor, hvilket tydeligt kan høres på deres accent, som ifølge legenden blev lanceret af selveste Monty Python selv. Dette kan sammenlignes med Jesus, som gik på isen.

Traditioner[]

Der er mange traditioner inden for den Pythoniensiske tro. Fx skal alle kriminelle stenes til døde af damer med falske fuldskæg og til tonerne af melodien Always Look On The Bright Side Of Life, som man,[5] i modsætning til de kristne, har udnævnt til den eneste psalme i den Pythoniensiske psalmebog.

GamleDage

GamleDage

Virkeligheden! Set gennem De gode gamle dages briller.


Længe før Harold Camping forudså jordens undergang, havde Monty Python forudset, hvordan efterslægterne ville se Monty Python. Dermed var religionen konstant forud for sin tid, og kunne på denne måde både være nyskabende og samtidig gammeldags på én og samme gang.

Hvis du en dag forlader Facebook, og i stedet finder tid til at fordybe dig i historien, så vil du finde, at Det ældgamle testamente indeholder en række faktuelle fejl, hvorimod Monty Python aldrig en eneste gang har taget fejl. Sådan er det bare!

Det vigtigste højdepunkt inden for Pythonkirken er da også begravelserne, hvor det er præstens fornemste opgave at få de sørgende til andægtigt at lytte til Død Papegøje-evangeliget. Efter dette bliver den afdøde klædt i dametøj og køres på lossepladsen. Begravelsen afsluttes med ofring af en friskfanget sociolog, der henrettes ved stening, hvorefter sociologens lever bliver spist af disciplene.

Monty Python Colonel.jpg

OKAY! Så stopper vi!


Denne artikel er blevet fjollet, helt og aldeles fjollet! Det hele startede som en fin lille idé med Monty Python som en religiøs bevægelse, men nu er det bare blevet fjollet og usammenhængende! ...Og faktisk også lettere suspekt, hvis skal jeg være helt ærlig.


Gå så hjem med jer! Allesammen!


Til slut: Fodnoter![]

  1. På papyrus
  2. Som - mystisk nok - var der i forvejen
  3. Lige til højre for Atlantis
  4. Årets gang i Himlen, Gyldendal 1971
  5. Mig