FANDOM


30px-Cquote1 svg
Her får vi i det mindste løn!
30px-Cquote2 svg
Tidligere ansat i Ryanair, nu Bilka


Mindsteløn er den løn, de fleste af dine kolleger får.

Løn i det offentligeredigér

Lazy

Offentligt ansatte har en tryghed i ansættelsen, der på en eller anden måde skinner igennem i hverdagen.

I det offentlige findes der forskellige faste løntrin og lønskalaer, som funktionærer, flexjobbere og akademikere kan kure op og ned ad. I princippet sikrer det lige løn for lige arbejde. Alle offentligt ansatte burde derfor være åbne over for sine kolleger m.h.t. sine lønforhold, da de i de fleste tilfælde burde være ens. Men sådan er det naturligvis ikke. Hvis de ansatte var åbne og ærlige i lønspørgsmålet, ville de opdage, at der er 5-10.000 kr. i forskel mellem kolleger, der har samme uddannelse og anciennitet.

Løn i det privateredigér

I modsætning til det offentlige arbejdsmarked er der fri løndannelse i det private. Med "fri løndannelse" mener vi, at du naturligvis får det samme i løn som alle de andre i firmaet, bare lidt mere eller meget mindre.

Du har selv indgået en aftale med din arbejdsgiver om lønniveauet, dengang du var til jobsamtale og desperat sagde "ja" til samtlige spørgsmål, inklusive "stå til rådighed i ferien", "ingen løn for merarbejde", "seksuelle ydelser i kaffepausen" og "ingen kaffepauser, det har vi ikke tid til". Og tillykke, jobbet er dit!

Men hvor var det nu vi kom fra...

Mindstelønredigér

Nå, ja, for fanden. Inden for flere fagområder bruger man begrebet mindsteløn. Det er en nedre grænse for en lønmodtagers løn, som er fastsat i en såkaldt overenskomst, der er en våbenhvile aftale mellem de lede kapitalistiske udbyttere på den ene side og arbejdsgiverne på den anden.

Hvis din arbejdsgiver ikke har villet indgå aftale med "den røde plage", som han kalder fagforeningen, så skal du selv forhandle løn. Som regel vil din kommunistforskrækkede arbejdsgiver starte med at fortælle dig om lønforholdene i Litauen og derefter love dig 25 øre mere. Hvis du takker ja til det, har du lige råd til et franskbrød om ugen, hvis du holder dig til den gule mærkat "undgå madspild - kort udløbsdato" i Fakta. Giv dig ikke, før han har lovet dig 50 øre mere!

Der findes ingen lov, der giver lønmodtagere ret til en bestemt løn. Det er alene bestemt ved aftale - enten i overenskomst eller ansættelseskontrakten.

Højere lønredigér

Modsat hvad mange tror, og mange arbejdsgivere fortæller dig, er der ifølge overenskomsten mulighed for at aflønne med højere løn end mindstelønnen. Det vidste du ikke, hvad? Her har arbejdsgiveren dog en sidste mulighed for at f**** dig i r****: De lønreguleringer, der er aftalt i almindelighed, behøver ikke omfatte din løn, så den kan stille og roligt udhules. Ha, ha, du er sgu for nem, mand...

Løntyperredigér

Fast månedslønredigér

Funktionærer får ofte fast månedsløn. Månedsløn udbetales én gang om måneden - ofte den sidste hverdag, sådan vil det i hvert fald altid føles. Man kan være forud- eller bagudlønnet. Det er typisk tjenestemænd, der er forudlønnede, da den offentlige arbejdsgiver jo kan være evigt forvisset om, at pengene vil tjene sig så rigeligt ind igen.

Fast timelønredigér

Det er nok den aflønningsform, der taler næstmindst til den afslappede og tilbagelænede spirituelle medarbejder, der har mere end nok i at holde øje med at hans magiske sten står rigtigt i forhold til skærmen og at han ikke når over 120 sygedage om året, så han kan fyres. Det er mest arbejdere i produktionen og håndværkere, der får timeløn for et veludført stykke med spegepølse arbejde. Timelønnede får typisk udbetalt deres løn hver 14. dag.

Provisionslønredigér

Sælgere, alfonser, homepartyduller, visse bankfolk samt forsikringsagenter er provisionslønnede. Det betyder, at jo mere de sælger, jo højere løn får de. Ulempen er selvfølgelig, at hvis de møder sådan en nærig, stramhullet krejler som mig dig, må de lade børnene sulte.

I vort moderne samfund er der ikke så mange der lever af ren provision, typisk har man en fast løn og får så provision oven i, hvis ellers man kan få prakket dig en ny telefon, samling plastskåle eller forsikring mod indbrud i vasketøjsposen på nakken.

Akkordlønredigér

Akkordløn er danskerens mareridt. Her får man løn efter, hvor meget man laver. Mange har næsten helt måtte opgive at tjekke statusopdateringer på Facebook eller sms'e med kusine Laila i arbejdstiden, da de opdagede hvor lidt de kunne fylde i den gule nettopose for de usle skillinger, de havde skimlet sammen. Det er typisk håndværkere og slagteriarbejdere, der skærer halsen over på svinet i hastigt tempo, der er på akkord.

Toilet

Tillæg gives ofte til medarbejdere, der har fundet en utraditionel løsning på eget eller andres sjuskeri.

Tillægredigér

  • I nogle virksomheder har man indført en bonus til medarbejdere, der løser opgaven hurtigt, professionelt og elegant. Bonus uddeles derfor mest til østarbejdere.
  • Mange steder opererer man med personligt tillæg. Typisk afhænger det af din uddannelse, det ansvar du har, dine menneskelige kvalifikationer og din effektivitet. Uddeles som regel til den af dine kollger, der er bedst til at tage æren for dit arbejde bag din ryg.
  • Hvis du har et ansvar som leder eller mellemleder vil du ofte være aflønnet med jobløn. Jobløn betyder, at du får en fast løn, og til gengæld skal du udføre dine arbejdsopgaver uanset hvor mange timer, det tager. Nul overarbejdsbetaling, nul afspadsering. Til gengæld får du 150 kr. mere om ugen end piccolinen.
  • Hvis du arbejder begravet i lort op til halsen hver dag, så kan du sikkert få smudstillæg, bare et godt råd til Billedbladets medarbejdere.
  • Faretillæg kan udbetales til folk der arbejder på boreplatforme, stilladser, ved farlige maskiner eller har fået installeret Windows 8. Gives til flere og flere offentligt ansatte, efterhånden som bureaukratiet vokser borgere og virksomheder over hovedet.

Frynsegoderredigér

Fri telefon er et frynsegode. Fri bil, hjemmearbejdsplads, internet og chefens datter kan være andre eksempler. Det kan også være at din arbejdsplads har en eller flere ferieboliger, som du kan leje billigt, bare spørg din chef om I skal tage i sommerhus.

Nå, men hvor stor er mindstelønnen så?redigér

Ja, det må vi osse se at få undersøgt. Jeg slår lige efter i Spademanns leksikon...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.