FANDOM


Miljø er en naturligt forekommende ting, der er som udgangspunkt engang har været, er ved at komme, eller er under kraftig nedbrydning.

Baggrund og historieredigér

Miljoe1

7. dag i skabelsesberetningen. Miljøet er opfundet og nu tømmer vi det for fisk.

På den 7. dag opfandt Gud Gudenåen, og alt hvad der lå og rodede rundt om den. Det var et eksempel på en opståen af en slags "Miljø", som man efterfølgende kunne beundre, bebo eller svine til.

30px-Cquote1 svg Sikke et fedt sted, og med så meget grønt og så megen ro. Lad os smadre det! 30px-Cquote2 svg
Adam om da gud skænkede ham miljøet.


Miljø blev hurtigt fællesbetegnelsen for alt det, der ikke var mennesker i fysisk forstand. I anledning af opfindelsen af miljøet, valgte man at gøre tingene til et problem. Problemer i menneskets optik er noget, der står i vejen for alt lige fra udvikling til velstand. Derfor straffede man guds å på jord ved at fiske den tom, fylde den med industriaffald, rette den ud og lade den løbe forbi Silkeborg.

Sent i forløbet valgte man at stifte miljøbevægelser og miljøministerier.

Miljøbevægelserne sendte man straks franskmændene efter, og gav dem en del sprængstoffer med. Da de efterfølgende skulle drages til ansvar for terrorisme og drab, mente man at en Olfert måtte være en passende straf[1].
Miljøministerierne valgte man at prøve at pudse Svend Auken på. Det endte i vindmøller, hash og fællessang, lige indtil at Anders Fogh Rasmussen lagde området dødt og erstattede miljøet med Bjørn Lomborg.

Kategorier af miljøredigér

Betegnelsen "miljø" dækker over en række forskellige steder og habitater. De fleste får du alligevel ikke brug for, men her er en kort oversigt:

Naturligt miljøredigér

Begrebet Naturligt miljø hører nok mest hjemme i en udsendelse med Steve Irwing, og handler om at der findes steder hvor dyr har det bedre end andre. Altså bevares; en blåhval hører ikke hjemme på toppen af Mount Everest, en tiger har ikke sit naturlige miljø inde i dit køleskab, En neger hører ikke hjemme i Det Hvids Hus folk fra Lolland bør flytte væk fra indavlen og man holder ikke piratfisk i et åbent akvarium på legepladsen i en vuggestue.
Og hvorfor ikke? Fordi dyr har det bedre hvor de hører til - i deres naturlige miljø. Problemet er selvfølgelig i de tilfælde hvor dyrenes miljø er i vejen for menneskets interesser. Så er der frit slag til at udslette det naturlige miljø. For pokker!? Hvor skulle vi ellers gøre af vores golfbaner?

Opvækstmiljøredigér

Miljoe2

Her er miljø for skillingen! Skolevejen i Vollsmose byder altid på spænding og udfordringer.

Der findes altid et miljø, som du er vokset op i. Det kan være alt fra trygt til spændende, over horribelt til forfærdeligt og endelig til Brønderslev.
Det er her du kommer fra og har dine rødder og dit fundament for din videre færd i livet.

For at skitsere muligheder og udfordringer ved dette miljø, har vi serviceret dig med denne oversigt:

Kend og genkend dit opvækstmiljø for begyndere
Du er opvokset i: Det hedder det i medierne: Det betyder for dig at:
En Ghetto Du er ramt af den negative sociale arv. Kriminalitet er vejen ud herfra! Grib chancen og røv en bank!
Gentofte Du er født med en flaske Petrus i røven guldske i munden. Du er nødt til at bryde ud! Bliv BZ-er og forlang at samfundet accepterer dig!
Jylland Du er gæv og sej. Det står tydeligt i Morgenavisen Jyllandsposten. Forlad Udkantsdanmark! Stavnsbåndet er ophævet, og du skal straks hjemsøge
en café i København, hvor du med tydelig jysk dialekt beretter om, hvor mange
procent over 100 af dit liv, du har holdt med FCK!
Døllefjelde Du er fra stedet hvortil al udligning mellem kommuner lander. Bliv der! Forsvind! Glem det! - Ingen vil alligevel bemærke det...
Et landbrug vest for Roskilde. Du er fra verden uden for storbyen. Er du førstefødte, så arver du gården. Er du ikke, så må du blive parkeringsvagt betjent.
Ishøj Du er bare fortabt! Erkend det og slip for ydmygelsen. Gør en kort karriere i Europa, hvorefter du bliver Statsminister.


Vand- og havmiljøredigér

Miljoe3

Afsted det går - nu skal vi redde verden

Vand og hav har altid været et væsentligt indslag i den offentlige miljødebat. "Skal man have det", "Skal man afskaffe det" og "Hvor gør vi af det" har været oppe og vende på adskillige konferencer i verdenshistorien og blandt Aksemagterne.
Aldrig har man været så uenige som over emnet: Vand- og Havmiljø.

I Spanien mener man at hæmningsløst overfiskeri er løsningen[2], men for at undgå forskydninger i verdensfreden, har spaniolerne spanierne accepteret visse restriktioner på deres fiskekvoter. Ikke fordi de dermed har en intention om at overholde disse kvoter, men det ser godt ud på papiret.
Og her har vi netop en af de større problemer med at sikre miljøet. Enten må miljøet vige, ellers må menneskeheden og de aftaler de indgår vige! Det seneste resultat af denne disput er, at menneskeheden har aftalt en plan for miljøet[3], der til lejligheden er blevet navngivet "Endlösung". Det er da ansvarlighed!

I praksis er vandmiljø det der gør, at du får ætset benene af op til knæet, hvis du bader ud for Harboøre Tange, der hvor Cheminova desværre kom til at placere deres temmelig utætte depot. Men det er jo i virkeligheden den hårde måde, hvorved miljøet lærer, at der findes noget andet end rundkredspædagogik. Så hold den bare gående på den måde!

I Alaska løser man typisk den slags ved at lade et benzinselskab sejle igennem et smalt stræde. Så er der pludselig ikke meget miljø tilbage, der står i vejen for menneskeheden.


Noterredigér

  1. Det var også i 1980'erne. Hvordan ville man mon straffe den form for terror i 2010'erne? Har du tænkt over det?
  2. Velsagtens på den grimme stank af fisk?
  3. Miljøets advokat dukkede aldrig op. Hvad kan vi gøre? Så er miljøet da selv ude om, at det bliver udslettet!?
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.