FANDOM


Militær[1] er noget der benyttes til at forsvare eller angribe ofte noget andet militær. Det er et stort område, så vi vil her koncentrere os om det danske.

Typer redigér

Livgarden redigér

Livgarden som har ansvaret for at kongehusets medlemmer ikke bliver skudt eller på anden måde lider overlast, som ikke er selvpåført. Dette er en stor opgave og er derfor delt op i overlivgarden, der tager sig af Dronningen og Prinsegemalen og underlivgarden, der tager sig af resten.

Efter 6 måneders rekruttid bliver de ugifte soldaterne tildelt et års bjørnetjeneste med egen hue og hus. Belønningen er et glas portvin nytårsaften.

Livgarden startede som en hemmelig tjeneste, med dette blev opgivet da soldaterne skilte sig for meget ud fra befolkningen med deres bjørnehuer.

Øvrige redigér

  • Søværnet, som holder på vandet
  • Hjemmeværnet som passer hjemmet
  • Udeværnet som passer på danske turister
  • Høreværnet som overvåger fjendens morsesignaler
  • Autoværnet som ikke behøver ordrer
  • Panserværnet som passer på politiet
  • Flyveværnet som rydder druknede tyske turister af vejen
  • Faldskærmstropperne, til folk som ikke kan finde ud af om de er fodfolk eller luftbårne...

Fodtusser redigér

  1. kommer af ordene milli og tær og hentyder til at alle går i for små sko.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.