FANDOM


"Kvantum-zeno effekten gjorde ham lidt mat i koderne[1]"

~ James Bond om hvorfor heste ikke kan spille skak eller forstå koder multiparadigmatiske programmeringssprog[2]


Mat er et udtryk, som bruges i skak, når man har bragt modstanderen i en situation, hvor intet træk kan redde Kongen og dermed spillet for staklen. I forbindelse med dette, det allersidste og dræbende stød træk, udtales den skæbnetunge dom: Skak og mat.[3]

Notei Fatemottresredigér

  1. fx C++
  2. C++ (udtales C plus plus) er et multiparadigmatisk programmeringssprog, baseret på C, med hvilket det stædigt, grænsende til det psykopatiske sammenbidte, opretholder en absolut og fuldstændig kompatibilitet
  3. Efter udstedelse af dummebøde og modtagelse af gældsbeviser taberens jordiske ejendom, kone og øvrige familie med tilhørende landarealer, kan et nyt spil skak begynde
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.