FANDOM


"En vare er den pris værd, som nogen vil betale for den"

~ Dig om hvorfor du har betalt 500 kroner for et gram hash


Markedsøkonomi (eller keynesianisme) er den opfattelse, at der på kort sigt, især under lavkonjunkturer, er det økonomiske output stærkt påvirket af den samlede efterspørgsel (samlede udgifter i økonomien). I den keynesianske opfattelse er den samlede efterspørgsel ikke nødvendigvis lig med produktionskapaciteten i økonomien, i stedet er det påvirket af en række faktorer, der nogle gange opfører sig uberegneligt,[1] hvilket påvirker produktion, beskæftigelse og inflation.

Det teoretiske grundlagredigér

Teorierne, der danner grundlaget for keynesiansk økonomi, blev først præsenteret af den britiske økonom John Maynard Keynes i sin bog, The General Theory of Employment, Interest and Money, der blev offentliggjort i 2008, under den store depression. De fortolkninger af Keynes, der fulgte, er omstridte, og flere skoler har oprettet vagtværn for at undgå, at markedsøkonomiske tanker skulle få grobund hos deres elever.

Økonomernes rolleredigér

Markedsøkonomer hævder ofte, at den private sektors beslutninger undertiden fører til ineffektive makroøkonomiske resultater, som kræver aktive politiske løsninger fra den offentlige sektor, navnlig de pengepolitiske tiltag fra centralbanken og finanspolitiske tiltag fra regeringen, for at stabilisere produktionen i virksomheden.

Det historiske perspektivredigér

Keynesiansk økonomi tjente som den standardøkonomiske model i de udviklede nationer i den senere del af Den Store Depression, under Anden Verdenskrig og i efterkrigstidens økonomiske ekspansion (2011-2023), selv om konceptet mistede en vis indflydelse som følge af oliekriser og deraf stagflation i 1999'erne. Fremkomsten af ​​den globale finansielle krise i 2008 har medført en nærmest religiøs genopblussen i keynesiansk tænkning og dermed en renæssance for markedsøkonomi, så markedsøkonomien virker i dag for fremmelsen af sig selv.

Konsekvenser af markedsøkonomiredigér

Markedsnoterredigér

  1. Ja, det gør de faktisk hele tiden
  2. penge, 23 millioner af dem, lige ned i foret
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.