FANDOM


Destiny2

Her ses Frihedsgudinden drive indianerne væk fra USA's nye landbrugsjord.

"ENDELIG lytter den opblæste kongres til mine idéer!"

~ Thomas Jefferson


Manifest Destiny var en tankegang som alle amerikanere havde i 1800-tallet, der bl.a. involverede det som de opfattede som en Gud-given ret til at ekspandere, angribe, kolonisere, annektere og udbytte hvad som helst som den amerikanske stat havde lyst til, så længe det bare lå på det nordamerikanske kontinent, eller kunne nåes med sejlskib indenfor en overskuelig årrække[1].

Indholdredigér

Manifestet kortredigér

  • Amerikanere og deres institutioner er særligt gode.
  • Amerika[2] har til opgave at "genopbygge" Vesten.
  • Amerikanernes skæbne er at opfylde oven stående.

Manifestet langt[3]redigér

Definition

Manifest Destiny skal herefterdags anerkendes som "USA's Sande Grundlov, men ikke når udlandet spørger".

Formål

Manifest Destiny har til formål at gøre USA stort, rigt og mægtigt, og i en situation hvor sande amerikanere (jf. "De Hvide"), ikke skal spørge nogen om noget som helst, så længe det blot sker i følgende navne; Friheden, Økonomien og Gud. Dette i nævnte rækkefølge.

Hjemmel

I den sande Bibel, 1. Amerikabog vers. 1-12, står der højt og tydeligt, at "en af Gud indstiftet amerikaner, til hver en tid har ret til at indstifte amerikanske stater i Guds navn". Og da ingen af de ugudelige andre lande (navnlig Storbritannien som kan vente sig!) har læst den Sande Bibel, skal de slet ikke blande sig i hvad vi går og laver, men vi skal gerne blande os i hvad de ligger og roder med. Navnlig Canada, der ikke har ret til at være andet end en delstat i USA. På prøve.

  • Amerikanere er gudfrygtige - alle andre er hedninge. Skulle nogle vise sig at være tilflyttere til USA, er de enten "Amerikanere" eller "Hedninge", men dette vil blive afgjort ad hoc, primært ved at se på hudfarven.
  • Amerika er Guds Eget Land. Logisk set, tilhører de andre Fanden indtil vi befrier dem.
  • Enhver amerikaner der gider lytte, kan høre Guds stemme. Bare se på alle de kirker vi kan mønstre - Danmark f.eks. (kan også vente sig, pga. Sundtolden!) har kun én kirke, og den går dårligt.

Modtagelseredigér

Manifest Destiny blev modtaget forskelligt alt efter hvem man spørger: Briterne, Spanierne, Franskmændene, Canadierne, Mexicanerne, Russerne, Marokkanerne, Afrikanerne, Danskerne og Hollænderne blev sure, primært pga. problemer. Indianerne i det nuværende USA svarede aldrig formelt, da de blev udslettet.

Spademanns Manifesteringerredigér

  1. Det sidste her var de facto en del af manifestet, om ikke de jure.
  2. Underforstået: USA.
  3. Dvs. den fulde ordlyd, efter at tankegangen blev skrevet ned, og ratificeret af 3 præsidenter. Oversat til dansk, af en ekspert.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.