FANDOM


"La diversité, qui ne se réduit pas à l'unité, la confusion; Une unité qui ne dépend pas de la pluralité est tyrannie"

~ René Descartes om pluralismens vilkår i et demokrati med brevvægte folkestyre, fake news og udbredt nepotisme

Mangefold

Dronning ViVi ses her i dialog med formanden for Etisk Råd, sir Michael, som er berømt for sit harem af mærkværdige bemærkelsesværdige kvinder (som alle er højere end ham selv)

Mangfoldighed er et hyppigt brugt, men også et ofte misforstået koncept begreb, der - i nogle sammenhænge - er blevet taget til indtægt for en holdning, der bedst kan formuleres i det ontologiske aksiom:

"Mere af alting er bedre end ingenting!"
~ Helen Bannerman om fordelingen af denne verdens kulturelle goder, ikke mindst set i forhold til den aktuelle migrationskrise og så skæbnens umiskendelige og uafvendelige omskiftelighed, når man ligesom betragter det hele sådan helt generelt

Flere former for mangfoldighedredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.