FANDOM


"Marlborough est mort à la guerre. Était-il un chauvin? At-il mangé de la carpe, de la mite ou de l'anguille?"

~ Napoleon om hvorvidt Mallebrok, som døde i krigen af fordærvet fisk, var på hans side eller ej


Malle

Maller kan veje over 300 kilo, så det er ikke så underligt at de en gang imellem kommer til at sluge ret store fødeemner.
Den adrætte, lille og snarrådige vakse italiener billedet var heldigvis god til at holde vejret og fandt ud af bagdøren [1]

En malle (Silurus glanis) er en aflang fisk, som er glad for mudderpøle og grumset vand i det hele taget, da den så bedre kan gemme sit grimme fjæs sig og snige sig ind på sine byttedyr i halvmørke, hvorefter den befamler sit bytte med sine føletråde, før den sluger det helt.[2]

Kattefiskredigér

Takket være et angelsaksisk navnesammenfald og en vis morfologisk lighed med havkatte,[3] bliver maller ofte translateret som værende havkatte, hvilket ikke har nogen gang på jord, da de to arter lever i hhv fersk- og saltvand.[4]

Flukturerende fodnoterredigér

  1. Bemærk: Ingen maller blev unødigt dræbt, skadet, spist, torteret eller voldtaget under henrettelserne optagelserne til denne billedserie
  2. Det siges, at maller har overnaturlige, elektriske kræfter
  3. Man kunne med samme ret argumentere for, at de ligner aborrer, brasen, ciklider, dyndspringere, elritser, fallos'er, gedder, hundestejler, isinger, Jaka Bov, kammuslinger, langer, mundrugere, næbgedder, overkogt pølse eller en to-tre andre ting
  4. Faktisk er der et par af arterne, som lever i saltvand
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.