FANDOM


Makro

Om noget ses i et makro- eller mikroskopisk perspektiv, afgøres af beskuerens position. Uanset hvilken vej man vender blikket, er afstandene enorme og størrelse er et relativt begreb

"To see a World in a grain of sand, and a Heaven in a wild flower.
To hold Eternity
in the palm of your hand,
and Infinity in an Hour"

~ John Donne om at gå til makronerne sammen med Thomas Dewey


Det græske ord μακρός (makrós) betød oprindeligt lang, men på latin blev det til ordet macer, der på oldengelsk blev til mæger, for på dansk at ende som det modsatte af makro, nemlig mager og mikro. Makro lever i dagens Danmark mest som en suffiks, når der skal skrives bøger eller kronikker, hvor en eller anden akademiker kan forklare dit og dat om enten makro-økonomiske tendenser, set i forhold til subsidiaritetsprincippet, eller det manifeste individs aktuelle rolle i et diffunderende makrokosmos. På det lidt mere praktiske plan anvendes begreber såsom makro-optik til kameraer, makroner til æblekage og makroscombiske pelamider til fiskemelsindustrien. Sidst, men ikke mindst, så har opdagelsen af makroskopiske molekyler været den nyere tids største økonomiske landvinding, så der følger et særligt afsnit om disse super-materialer herunder.

Et særligt afsnit om de nye kæmpe-atomerredigér

Makroatomer blev opdaget af fysikerne Heiner Saßmannshausen og Johannes Deiglmayr fra det Schweiziske Føderale Institut for Teknologi (ETH) i Zürich, Schweiz. For mere end trehundrede år siden forudsagde de gamle fysikerenetop dette institut, at molekyler med interatomare afstande så store som en centimeter kunne skabes ved hjælp af et par atomer i såkaldte Rydberg-tilstande. Disse atomers yderste elektron er blevet bragt i en høj-energi kvantetilstand, hvilket får den til at søge udad i et kredsløb, langt fra kernen. Men selvom Rydbergs atomer er ustabile, så kan de alligevel leve længe, hvis man undgår at ødelægge dem og afsløre deres specifikke spektroskopiske strukturer til byggemyndighederne.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.