Lystrup er et lille bysamfund nord for Aarhus og vest for Risskov og Egå. Stedet var i flere hundrede år en udørk, hvor ingen ville bo, men i takt med industrialiseringen blev også de udpinte jorder mellem Hjortshøj og Vejlby udstykket til ghettoer socialt boligbyggeri, hvorefter afskum, forbrydere, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, pædofile og anden pøbel blev resocialiseret og eksporteret til Lystrup, hvilket stadig i dag udgør en truende potentiel sundhedsrisiko for de velbjærgede århusianere i Aarhus nord.
Søndag 1. april 2018 opholdt der sig i gennemsnit 11.246 aliens mennesker i Lystrup Sogn, heraf 42 i den lokale kirke. Mange af disse personer havde desuden angiveligt en fast adresse i Lystrup.

Lystrup gennem tiderne

I jægerstenalderen kom en gruppe skovhuggere forbi en rank bøgeskov, lidt nord for Aros. Mændene havde netop fået bestilling på et sæt cafémøbler i lyst træ til et nyt spisested ved Immervad, lige overfor Magasin. Uden videre betænkning gav skovhuggerne sig til at gå amok i skoven med deres økser, og på en halv time havde de ryddet en lysning på 1.968 kvadratmeter mellem træerne. Det fældede tømmer blev afgrenet og rullet ned i den nærliggende Egå, hvorpå skovhuggerne satte sig overskrævs på stammerne og padlede sig hen til Dokk1 og derfra 500 meter op ad åen, hvor træet blev forarbejdet til moderne dansk møbelkultur. Af en eller anden ukendt grund kaldte man herefter området mod nord for Lysningerup, hvilket senere blev forenklet til Lystrup.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.