FANDOM


Luftmodstand er et udtryk, der for alvor vandt frem under 2. verdenskrig.

Adskillige lande gjorde under krigen modstand mod besættelsesmagterne: Tyskland, Italien m.fl., hvilket ledte til, at disse modstandsbevægelser indførte deres eget luftvåben, "luftmodstanden".
Ofte kunne modstandsbevægelserne imidlertid ikke skaffe de fly, der nødvendigvis skulle bruges til deres luftmodstand.

Man forsøgte sig med maskingeværskytter, der blev udstyret med faldskærm og affyret med katapult, men resultatet var beskedent og kostede for meget silke til faldskærmene - hvilket kvinderne hurtigt protesterede over - hvorfor forsøget blev opgivet[1].

Under krige er det selvsagt sparetider, så en dansk modstandsmand ved navn Anders Einstein foreslog, at man kunne genbruge udtrykket om den modstand, luft yder mod legemer i bevægelse [2].

I dag bruges dele af luftmodstanden til at holde ikke-dopede ryttere ude af Tour de France.

Noterredigér

  1. Kilde mangler som sædvanlig, men se evt. "'Allo 'Allo" for at få verificeret dette silkeproblem.
  2. Også modstandsbevægelsen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.