Spademanns Leksikon
Losseplads2.jpg
Sjove-Billeder-6.jpg
En losseplads er et sted hvor man deponerer affald. Stedet kan forveksles med en genbrugsplads - men dette er egentlig bare et formelt ord for losseplads (og vi er ikke særlig formelle her på Spademanns Leksikon).

Historie[]

Siden 1864 har en losseplads fungeret som et sted, hvor man kunne komme af med sit storskrald. Før 1864 var man henvist til de danske skove og søer, men da Mogens Lykketoft i 1864 holde sin store tale i Ørestaden om miljøet, fik danskerne øjnene op for hvad deponering af affald i naturen egentlig betyder. Så derfor blev lossepladser landet over åbnet til hornmusik og sjove affalds-lege.

Sortering af affald[]

Det er en losseplads-arbejders største udfordring, at få folk til at smide deres affald i de rigtige containere. Det kan være en kompliceret sag, så derfor er der også sat store skilte op med henvisninger til hvad der skal i hvor. Her på Spademanns yder vi lige en ekstra service til de hårdtarbejdende losseplads-mænd, og gør opmærksom på, at:

  • Pap & Papir - er stedet hvor man skal deponere pap og papir.
  • Glas - er stedet hvor man skal deponere glas.
  • Metal - er stedet hvor man skal deponere metal.
  • Plast - er stedet hvor man skal deponere plastik og andre indpakningsmaterialer.
  • Haveaffald - er stedet hvor man skal deponere haveaffald.

Dog skal det lige nævnes, at på udvalgte lossepladser her i Danmark er der ikke hyret personale til at hjælpe med sorteringen af affald. Derfor kan det smides hvor man har lyst til, eller man kan, som en høj procentdel af det danske trailer-folk gør, undlade at binde affaldet forsvarligt fast før køreturen til genbrugsstationen, så cirka halvdelen skvatter af på vejen.

Typisk affald[]

Mange mennesker har tit spekuleret over, hvad der dog får folk til at smide ting ud. For tænk nu på alle de små fattige børn uden hænder i Angola som vil gøre hvad som helst for et luns af dit affald. Men så skal man lige huske på, at nogle ting altså er nødvendigt at smide ud - og at børnene i Angola ej heller vil kunne bruge det til noget. Såsom:

Se også[]