FANDOM


Linie888

Her ses bussen med en ladning kvæg passagerer

[1]

Linie 888 er en form for kreaturtransport, der sender jyder uden arveret [2] til København og københavnere med misbrugsproblemer til Jylland. Undervejs stopper den i enhver større provinsby, der ligger så fjernt fra tognettet, at de reelt ikke har andre muligheder[3] hvis de skal besøge Maren i København og Pusher-Steffen i Jylland.


Linie 888 drives dels af Satspuljen og dels af bidrag fra Det Kriminalpræventive Råd og SF.

Linie8882

Dette sker når københavnske passagerer tager rattet

888 fodnoterredigér

  1. Nej, der er ikke 888 fodnoter her. Men det er tæt !
  2. Næste gang du bliver antastet af en funktionær fra Ordensmagten, så kan du frejdigt spørge ham: "Nå, var det storebor, som fik slægtsgården?"
  3. jo, de kunne selvfølgelig køre tværs over landet på deres 45-knallerter
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.