FANDOM


"Help! help! I'm being repressed"

~ Mette Frederiksen om uretfærdighederne i det danske skolesystem


Lbnfemi

Ligebehandlingsnævnet har med dyr konsulenthjælp fået et reklamebureau til at lave denne plakat, som er beregnet til brug ved undervisningen i "feminazisme" i samfundstimerne i Folkeskolen, samt til studiet af sociologi og antropologi på de højere læreanstalter

Ligebehandlingsnævnet er et organ, der skal sørge for, at alle behandles lige, uanset hvad som helst andet. Dette aksiom[1] har ført til en række dybt retfærdige afgørelser, som har gjort det danske samfund til et langt, langt bedre sted at leve for alle,[2] der sætter prispolitisk korrekthed og kønspolitiske tvister. Før Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009, var der to administrative klagenævn: Ligestillingsnævnet, som behandlede klager om forskelsbehandling på grund af køn, og Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling, som behandlede sager om hvorvidt nogen havde kaldt nogen andre for "neger" eller "perle"[3]. Etnisk ligebehandling er naturligvis en ensrettet gade, hvor klager over racisme mod indfødte danskere blankt afvises selvfølgelig også får en ligeværdig behandling.[4]

Det økonomiske fundament

Ligebehandlingsnævnet koster staten 83 millioner kroner om året i honorarer til bestyrelsen samt andre 42 millioner til leje af Eiffel Bar Hotel d'Angleterre, hvor bestyrelsesmøderne holdes. Nævnet består af 12 medlemmer; lige mange af hvert køn.[5] Herunder er listen over samtlige af nævnets medlemmer og deres kvalifikationer:[6]

Menige medlemmer[8]

Der er ingen medlemmer med en erhvervsfaglig grunduddannelse, da sådan en flok arbejdsdrenge ikke har forstand på menneskerettigheder. De kan vel ikke stave til andet end øl og hammer.

Afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet som har gjort Danmark til et bedre sted at være

Her finder du klageblanketten, så brug den![12] [[1]][13]

Fodnoter, der nok er små, men absolut ligegode af den grund

 1. Eller raison d'être, hvis man er frankofil
 2. I nogle tilfælde endda også mænd
 3. Eller "spasser" eller "kælling"
 4. Så længe begge parter er etniske danskere, selvfølgelig
 5. Ligesom halvdelen af mændene og kvinderne (6 af hver) er halvt negre, bøsser, lesbiske, åndssvage, spastikere, arbejdsløse, katolikker, muslimer, fibromyalgikere, masochister og allergikere
 6. De får alle det samme honorar (bortset fra enkelte, hemmelige funktionstillæg)
 7. Hun er dog i lommen på svenskerne
 8. Men de bestemmer alle lige meget
 9. Fhv. model, engang i vikingetiden
 10. Hvilket giver dobbelt honorar
 11. Dem med tynd mave får menstruationsbind
 12. Det koster jo ikke dig noget
 13. Ja, du klikker bare på det blå ettal. Hvor svært kan det være?
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.