Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

"Help! help! I'm being repressed"

~ Mette Frederiksen om uretfærdighederne i det danske skolesystem


Ligebehandlingsnævnet er et organ, der skal sørge for, at alle behandles lige, uanset hvad som helst andet. Dette aksiom[1] har ført til en række dybt retfærdige afgørelser, som har gjort det danske samfund til et langt, langt bedre sted at leve for alle,[2] der sætter prispolitisk korrekthed og kønspolitiske tvister. Før Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009, var der to administrative klagenævn: Ligestillingsnævnet, som behandlede klager om forskelsbehandling på grund af køn, og Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling, som behandlede sager om hvorvidt nogen havde kaldt nogen andre for "neger" eller "perle"[3]. Etnisk ligebehandling er naturligvis en ensrettet gade, hvor klager over racisme mod indfødte danskere blankt afvises.

Afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet som har gjort Danmark til et bedre sted at være

  • Hotel Bella Sky på Amager måtte i efteråret 2013 rives ned, da man havde nægtet en hvid neger adgang
  • Henrettelsen af Børge Bent Nielsen i 1989, da han i tankeløshed havde kaldt en somalier for "udlænding".
  • Indførelsen af værnepligt for kvinder i 2019
  • Lovforslag om Barselsorlov til mænd med hård mave (L 216)

Her finder du klageblanketten, så brug den! [[1]]

Fodnoter, der nok er små, men lige gode af den grund

  1. Eller raison d'être, hvis man er frankofil
  2. I nogle tilfælde endda også mænd
  3. Eller "spasser" eller "kælling"