FANDOM


"Help! help! I'm being repressed"

~ Mette Frederiksen om uretfærdighederne i det danske skolesystem


Ligebehandlingsnævnet er et organ, der skal sørge for, at alle behandles lige, uanset hvad som helst andet. Dette aksiom[1] har ført til en række dybt retfærdige afgørelser, som har gjort det danske samfund til et langt, langt bedre sted at leve for alle,[2] der sætter prispolitisk korrekthed og kønspolitiske tvister. Før Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009, var der to administrative klagenævn: Ligestillingsnævnet, som behandlede klager om forskelsbehandling på grund af køn, og Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling, som behandlede sager om hvorvidt nogen havde kaldt nogen andre for "neger" eller "perle".[3]

Afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet som har gjort Danmark til et bedre sted at være

  • Hotel Bella Sky på Amager måtte i efteråret 2013 rives ned, da man havde nægtet en hvid neger adgang


Her finder du klageblanketten, så brug den! [[1]]


Fodnotefejl: <ref>-tags findes, men ingen <references/>-tag blev fundet
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.