Spademanns Leksikon


"Agnosco fortunam Cartaginis"

~ Blomme om forgiftede maltbolsjer

"Og det var mig, der slog Blomme ihjel!"

~ Morderen om Blomme

"Ikke - ej heller - neque - neque - eller neque - nec. En nægtelse i forbindelse med en forbindende konjunktion. Hvor i dansk efter en kopolativ konjunktion følger et nægtende pronomen eller et prominalt adverbium, sættes i latin neque og et bekræftende pronomen eller adverbium. Og hvor en nægtende sætning tilføjes med enim, tanem, vero, bruges neque i stedet for non. Eller neque - nequero for at fremhæve det andet led."

~ Blomme om ???

"Hvadd mhener De med, at jeg ere een Idiot, der icce beheresker nogle fhorm for Sprog? Kan De da icce hoere, at jeg thaler perfeckt Dansk?!"

~ H.C. Andersen om Lektor Blomme


Lektor Blomme var lærer romersk kejser fra 45 f.Kr. til 1921 e.Kr. Han havde i de sidste år af sit liv et sidejob på Metropolitanskolen som lærer i latin, historie og ondskabens kunster.

Han tilkæmpede sig magten på skolen i den metropolitanske borgerkrig. Derefter foretog han omfattende chikaneringer reformarbejde, hvorefter han erklærede krig mod fønikernes skole, København Katedralskole. Skolens leder, Hannibal, kæmpede bragt sløvt, men efter tre krige brændte Blomme til sidst den fønikiske skole ned.

Da Fønikerne var udryddet, var Blommes sidste forhindring mod at erobre magten i København forsvundet, og han erobrede ikke blot denne, men også det øvrige Danmark samt store dele af England, USA, Italien, Spanien og Middelfart.

Men nok så højt som Blomme knejsede, nok så dybt faldt han, da det lykkedes oprørsgruppen Manus Nigra, ledet af hans egen søn Edvard HVAD? LILLE EDVARD??, at forgifte et af hans maltbolsjer. Hvad er dog dette for noget VÅS? Jeg kan IKKE stemme for din oprykning til næste klasse!

Hans sidste ord var efter sigende: Et tu, Edvard. Jeg NÆGTER at tro det!

Du gættede galt! Det var en nitte! FRYGTELIGT! RÆDSELSFULDT! DUMPET!
Karakter: slet