Ligesom en bankrøver røver banker, røver en landevejsrøver naturligvis også landveje.

Landevejsrøverne er, grundet vejnettets udformning, mest udbredte i Jylland, hvilket man også tydeligt kan se på vejenes beskaffenhed. Hvor der i Storkøbenhavn er nyasfalterede, pænt afstribede motorveje, består det meste af det jyske vejnet af små, hullede landeveje; ja skræmmende mange steder ses der sågar kun to hjulspor. - Resten har landevejsrøveren snuppet.

Man har dog forsøgt at bekæmpe landevejsrøverne ved, ligesom i København, at bygge motorveje i stedet, hvilket dog indtil videre kun har bevirket at landevejene nu udsættes for endnu flere røverier end tidligerere, og man skal efterhånden gå meget langt for at finde en intakt midterafstribning, for ikke at tale om en kantpæl.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.