FANDOM


Highwayman

En klassisk landevejsrøver i det traditionelle outfit

Asfalt

Tre uldjyder fra Herningkanten af sidder på kanten af sporet efter Hærvejen, som netop er blevet røvet. Det nytter ikke noget at tilkalde hjemmeværnet, for de tre er hjemmeværnet

Ligesom en bankrøver røver banker, røver en landevejsrøver naturligvis også landeveje.
Landevejsrøverne er, grundet vejnettets udformning, mest udbredte i Jylland, hvilket man også tydeligt kan se på vejenes beskaffenhed. Hvor der i Storkøbenhavn er nyasfalterede, pænt afstribede motorveje, består det meste af det jyske vejnet af små, hullede landeveje; ja, skræmmende mange steder ses der sågar kun to hjulspor - Resten har landevejsrøveren snuppet.

Man har dog forsøgt at bekæmpe landevejsrøverne ved, ligesom i København, at bygge motorveje i stedet, hvilket dog indtil videre kun har bevirket, at landevejene nu udsættes for endnu flere røverier end tidligere, og man skal efterhånden gå meget langt for at finde en intakt midterafstribning, for ikke at tale om en kantpæl.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.