Spademanns Leksikon

Ovenstående medicinalske planche, som venligst er udlånt af Asger Aamunds Præhume Minde- og Hyldefond for Veldædige Formål (TM), viser forskellige former for lag; lige fra lagene med geologi og sten, hvori der ligger små forsteninger af flyveøgler og den slags og flyder, til lagene i løg-, fennikel- eller lægmuskler. Nederst i midten illustreres det, hvordan man lægger et låg

"Lægen lagde et låg oven over liget i ovnen"

~ Din mor om hvordan doktor Hansen helst tilbereder sit fjerkræLag (subst.) er afledt af ordet lægge, som betyder at anbringe, levere eller putte. Når noget ligger i lag, så er det fordi at det er lagt (fortrinsvis i horisontale lag pga tyngdekraften).
Dette lagdelingsprincip bruges meget i bageri, byggeri, geologi, laminat, metallurgi (fx ved fremstilling af samuraisværd), meteorologi (bl.a. mht ozonlaget og de atmosfæriske lag i øvrigt), socialisme, socialpsykatri og fremstilling af skudsikre veste.

Ting med lag[]