FANDOM


"Labilatum Decatur. Caveat tonsilis"

~ HC Andersen om sit labile talent for deklamationer


Labil er et fremmedord for at være vægelsindet, og da ingen længere kender dette udtryk, har det langt mere folkelige "labil" overtaget dets plads. Både ting og personer kan være labile, og mange forveksler det med begrebet kapriciøsitet, som dog har et mere muntert anstrøg eller konnotation, om man vil. I kemien er labilitet imidlertid ikke behæftet med emotionelle allusioner, da labiliteten hér udelukkende er underlagt kvantemekanikkens love.

Labilt (pas på!)redigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.