Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon
Bouncywikilogo.gif
]-[um0r-3|\|cy|{|_0p43|)13|\| \^/1|{1p3[)14 ]-[4r 3|\| p4r0[)1-4r71|{3|_ 0m |_337.

"Caan di aange icce finne ud aff at stawe?"

~ ]-[.(. 4|\|[)3r5e|\|


D3ph1|\|1710|\|

|_337 3|2 37 5|<|21ph75|>|20(_-, (_)[)3|_(_)|<|<3|\|[)3 4|\|\/3|\|[)7 71|_ 47 61\/3 [)16 |-|ae|\/|0|21[)3|2, |-|44|2[) |\/|4\/3 06 |_444444|\|63 |-|ae|\|63|\|0553|2.

[)35\/43|2|23 3|2 [)37 |<(_)|\| |_337 |-|4><0|25 |)3|2 ]{4|\| ph1|\|[)3 u[) 4ph 47 [3|2(_)63 [)37.

6|2(_)|\||)|_43(_-(_-3|\||)3 |_3375|>34|< |-|4|\||)|_3|2 0m 47 8`/773 \/0|<4|_3|2 (_)|) |\/|3|) 74|_, |\/|3|\| 6aa|2 |\/|4|\| \/1|)3r3 |<4|\| |\/|4|\| [3ru63 73(_-|\| 50|\/| 5|<|24457|2363|2 05\/. 71|_ 0(_-5aa 47 |_4\/3 k0|\|50|\|4|\|73|2.

|\/|4|\| 3|2 1|<|<3 |-|3|_7 51|<|<3|2 |>aa |-|\/3|\/| [)3|2 0|>ph(_)|\|37 [)37, |\/|3|\| |\/|4|\| |\/|3|\|3|2 47 1 [)37 (_-4|\/||_3 |20|\/|3|2|2 [3|_3\/ [)37 [3|2(_)7 71|_ 47 ph0|2\/1|2|23 ph_|3|\|[)3|\|.

[)35\/ae|2|23 |-|a\/[)3 [)3 |<(_)|\| |20|\/|3|274|_, 5aa [)3|2ph0|2 |\/|3|\|3|2 |\/|4|\| 47 |20|\/|3|2|21(_-37 ph4|_[)7.

Leet er et skriftsprog udelukkende anvendt til at give dig hæmorider, hård mave og laaaaange hængenosser. desværre er der kun leet haxors der kan finde ud af at bruge det. grundlæggende leetspeak handler om at bytte vokaler ud med tal (Simpel leet), men går man videre kan man bruge tegn som skråstreger osv. til også at lave konsonanter (Ultra leet). Man er ikke helt sikker på hvem der opfandt det, men man mener at i det gamle romerrige blev det brugt til at forvirre fjenden. Desværre havde de kun romertal, så derfor mener man at romerriget faldt.

53 06544

3k573r|\|3 H3|\|\/15|\|1|\|g3r