FANDOM


"Les vieillards de la maison du marin ont péri de l'asphyxie"

~ Ruth Evensen om hvor mange tilskudsberettigede patienter man kan stoppe ind i et kosteskab børnehjemmet [1]


Kval er næsten det samme som kvide,[2] men værre. Ud fra ordets fonetiske karakteristika kan man også umiddelbart fornemme, at de tydelige associationer til verbet "at kvæle" ikke er noget tilfælde: Hvis man har fået kval, er man fucked ilde stedt. Hvis man har mistanke om, at man har fået kvaler, skal man søge krisepsykolog hurtigst muligt.[3]

Lidt om kval og kvideredigér

I modsætning til kval, der oftest er en temmelig tavs affære, så er kvide en meget højlydt lidelse, der giver sig udtryk i mangfoldige højfrekvente pibelyde,[4] snottede snøft og tørre tårer. Desuden kan kvide ikke optræde i flertal, hvilket kval godt kan. Man kan således blive angrebet af mangfoldige kvaler på én gang, mens kvide har det med at være et forbigående fænomen.

Falmede kvalinoterredigér

  1. Ruth har ingen kvaler med at gøre dette, da hun først og fremmest har fokus på statstilskuddet til de pensionerede sømænd
  2. Advarsel: Det regnes for særdeles umandigt og pjevset at være ramt af kvide, hvis man er en mand
  3. Tjek dog lige først at der ikke er tale om de mindre alvorlige lidelser graviditetskvalme, søsyge eller tømmermænd
  4. Det er oftest kvinder, som er er angrebet og derfor kvier sig
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.