FANDOM


"For den som ikke ved, hvilken havn han styrer imod, er ingen kurs gunstig"

~ Mig om din sanseløse plasken rundt i badekarret med din gule plastic-and Herman


En kurs kan - i det euklidske univers - bestå af op til 360 grader. Hvis kursen er 360 grader, skal du bare blive stående helt stille, indtil du begynder at bevæge dig igen i samme retning som før. Isærskibe og fly anvender man ofte kurser til at styre efter, og til dette brug har man enten et kompas, en GPS eller begge dele plus Efterretninger for Søfarende i den allerseneste udgave. Hvis vi fra det våde element i Holmens Kanal kravler op på Slotsholmen, står vi ved et andet sted, hvor kurser kan være vigtige. Det er kurserne på AMU-uddannelserne, hvor du forsøger at opkvalificere dig selv til flere ting:

Flere ting, du forsøger at forbedre via kurserredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.