FANDOM


Bouncywikilogo
Humor-encyklopædien Wikipedia har en parodi-artikel om Kulstof 14 metoden.

Kulstof 14 metoden er en anerkendt metode til at afgøre hvor gammelt et arkæologisk fund er.

Princippet bag metoden er at tørre ting brænder bedre end våde ting. Jo længere en død kejser har ligget i en grotte og snorkboblet, des mere tør er han. Hvis man futter ham af og han brænder godt og bliver meget forkullet, så må han være gammel. Hvis man futter ham af og han ikke brænder så godt, så må han være ung og frejdig. Metoden er navngivet som Kulstof 14 metoden, fordi 13 betyder ulykke og 15 er den seksuelle lavalder. Prøverne tages med en kulskovl 14.

Metoden er også forsøgt anvendt på vittigheder, idet man mente at jo tørrere en vittighed var, desto ældre var den. Desværre viser det sig at de ældste vittigheder rent faktisk er de vandede, der stammer fra dengang vi kun var nogle encellede væsener, der svømmede rundt i verdenshavene, hvorfor forsøget blev opgivet igen. Vittighederne dateres nu ved at vende bunden i vejret på dem, og tjekke "Mindst holdbar til" - datoen. -En metode, arkæologer nu overvejer at overføre til datering af moselig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.