Spademanns Leksikon

Her ses en Toyota Landcruiser "køre" over broen. Den burde nok have holdt sig til landet i stedet

Kronprins Frederiks Bro ligger i Frederikssund og fører over Roskilde Fjord og er den eneste bro i Danmark hvor bilerne er nødt til at forcere den i fugleflugt pga. en uløst konflikt mellem de mange lystsejlere.

Det er med andre ord at betragte som et vejkryds, hvor det meste af trafikken til og fra Hornsherred skal hoppe frem og tilbage hver dag.

Dette har medført at myldretidstrafikken er enorm langsommelig fordi at førstegangsbilister samtidig skal instrueres i hvordan man hopper over en bro. Det hjælper heller ikke at der på broen er et skilt, hvor der står "Stop motoren".

Derimod har man i stedet opført et hus midt i vandet for at brofogeden (som der jo heller ikke er brug for) ikke skulle have så langt til arbejde.

Hvis du prøver Street View i Google Maps, vil du se at Googles fotovogn også har opgivet at komme over broen.

Arbejdet med at få bygget en ny alternativ forbindelse[]

Der er siden 1996 arbejdet på at få en ny fjordforbindelse. Status lige nu er at man er ved at finde ud af, hvem der skal sidde i det hurtigt arbejdende udvalg, der skal beslutte hvilken type forbindelse, der på længere sigt er den bedste, når der tages hensyn til miljø, økonomi og farven på brobizz-kortet.

Hvad man oprindeligt godt kunne have tænkt sig[]

Inden rigets finansielle krise indtraf var der en højbro på tale, som skulle rumme en firesporet motorvej for at kunne klare trafikpresset.
Desværre måtte den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen også stryge den af budgettet, da han mente at det private erhvervsliv kom i første række. Hvad han ikke indså var, at det private erhvervsliv er afhængig af dets medarbejdere møder til tiden og ikke er nødt til at sove i deres biler i en bilkø, men i stedet nå hjem til deres parcelhus med fjordudsigt.

Er det her politisk propaganda?[]


Ellers noget af interesse[]

Som enhver anden af Spademanns ubrugelige broer kan man bemærke, hvordan man også her har være nødt til at gøre indtrykket af rendyrket idioti mindre ved at placere et ishus ved broen, sådan at folk måske helt glemte at hoppe over på den anden side af broen, så ønsket om en ny bro kunne manes i jorden. Skulle enkelte alligevel forvilde sig over på den anden side, har man passende lagt et museum, så de hurtigt vender tilbage igen.

Bro munkholm syd2 500x375.jpg Danske vejbroer Masned2.jpg
Storebæltsbroen | Øresundsbroen | Farøbroerne | Storstrømsbroen | Sallingsundbroen | Vejlefjordbroen | Ny Lillebæltsbro | Svendborgsundbroen | Lillebæltsbroen | Langelandsbroen | Dronning Alexandrines Bro | Alssundbroen | Limfjordsbroen | Oddesundbroen | Kalvebodbroerne | Vilsundbroen | Kong Christian den X's bro | Frederik den IX's Bro | Hadsundbroen | Langebro | Egernsundbroen | Aggersundbroen | Guldborgsundbro | Kronprins Frederiks Bro | Knippelsbro | Munkholmbroen | Svingbroen Næstved Kanal | Karrebæksminde | Ny Halsskovbro | Rømødæmningen | Siøsundbroen | Masnedsundbroen | Vestbroen | Odins Bro