FANDOM


Konstruktionsteori

Konstruktionsteori er en selvstændig teori om den fysiske tilstedeværelse af information[1] i universets basale struktur, men den udelukker på ingen måde andre teorier.[2]
I al sin forsimplethed går den ud , at der her i eksistensen a priori[3] kun eksisterer to grundvilkår. Disse kan man så kalde yin og yang, nul og et, ja og nej etc. Men tilbage står, at Universet, samt alting[4] i og omkring det, udelukkende består af kopierbare konfigurationer af informationsenheder, som er ækvivalenterne til et ja og et nej. Altså en virkelighed, som - igen meget basalt set - er et meget stort, binært tal.

Hvad gør den så? (teorien altså)redigér

Den fortæller os om sin tilstedeværelse og aktive medvirken ved bl.a. at reproducere netop os via vort eget dna. Den fjerner også adskillelsen mellem sjæl og krop, materie og ånd, for stof er ånd!

"Vi er blot en tanke i hovedet på en loppe, der sidder på din hund i en galakse allerhelvedes langt herfra"

~ Lene Hau om komme for sent til fire-toget


Dermed er alle de egenskaber, som fysikkens love skal have, for at information skal være muligt, til stede i form af principper. Disse viser nogle regelmæssigheder i naturen, som ikke før er blevet lagt mærke til. For eksempel kan den egenskab at information er 'kopierbart' udtrykkes som et elegant princip i konstruktionsteorien.

Konstruktionsteorien og mellemtidenredigér

Vi, for vores vedkommende, opfinder undskyldninger for at komme i seng med hinanden, så vi kan få videreført vores dna, og når vi ikke har travlt med det, så kloner vi ting, opfinder tidsmaskiner og kvantecomputere, og så udtænker vi ofte teorier om sammenhængen mellem ånd og tanke, og sådan er det at ideen om konstruktionsteorien blev til, og derfor er ringen sluttet, og ingen yderligere forklaring er således nødvendig.[5]

Konstruktive teoritterredigér

  1. Her taler vi om forholdet mellem information og kvanteinformation (dvs. den form for oplysninger, der kan behandles af den universelle kvantecomputer)
  2. eller selvrefererende gudsbeviser, for dén sags skyld
  3. latinsk ordsprog
  4. Når vi siger "alting", så mener vi alting. Hvis vi multiplicerer alt det, du ikke ved, med alt det, alle andre ved, så kan du måske begynde at fatte en flig af alting
  5. Forklaringen er 42
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.