Spademanns Leksikon

"En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage"

~ Henrik Nordbrandt om at måtte hente sin fordrukne mor på krisecentret - igen


De seneste satellitbilleder fra Google Earth viser området omkring Kongeåen

Kongeåen er en mindre å i Vestjylland, som sammen med Kolding Å siden istiden har dannet en naturlig barriere mod invasive arter, der forsøgte at komme ind i Danmark sydfra. Allerede Saxo beskriver i middelalderen, hvordan desperate pilgrimme, som ville fra Nørrejylland eller Sønderjylland og over på den anden side, faldt i mindst én af åerne,[1] hvor de enten druknede eller blev spist af rovfisk.
Efter renæssancen blev åen også grænse mellem hertugdømmet Slesvig og kongeriget Danmark, hvilket blev stadfæstet ved Ribe-traktaten af 1460, hvor der blev skabt en personalunion mellem Danmark, Luxembourg, Slesvig og Holsten. Frem til 1850 var åen en del af toldgrænsen mellem Jylland og Udkantsdanmark, hvilket havde betydning for den jyske udførsel af taxfree bacon, hvoraf der skulle betales beskyttelsespenge eksporttold til kongen.[2] Efter krigen i 1864 blev åen frem til 1920 afspærret med pigtråd og pikkelhuer.[3]

Fluente flodnoter[]

<references>

  1. I 56 procent af tilfældene faldt de i den anden
  2. hvilket gav senere konger idéen til Øresundstolden
  3. populær tysk hovedbeklædningden tid. Lignede lidt vikingehjelme