FANDOM


"Så er der fri bane, kombardo!"

~ Clement Kjersgaard om sin opfattelse af situationen ved færgelejet


En kombardo er en uniformeret konsulent for trafikal adfærd med et yderst veldefineret ansvars- og kompetenceområde. Der findes fastansatte kombardoer, der - i forbindelse med virksomhedens kerneydelse - regulerer både tidspunkt og rækkefølge af bilisters passage af op- og indkørsler med begrænset kapacitet. Ved større public events benyttes oftest kombardoer med tilhørsforhold til paramilitære organisationer som fx Hjemmeværnet. De bliver så sat til at vinke bilerne frem, mens de råber kom bar' do!
Rent etymologisk stammer ordet fra det engelske "combat", da en kombardo altid er parat til kamp eller andre prekære situationer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.