FANDOM


Koks

Kul og koks hentes op fra de mørke kulminer i Kentucky, hvor støvet giver alle samme farve, så der ikke findes racediskrimination nede i dybet

Koks er et andet ord for stenkul, der består af iltede carbohydrater, som udvindes fra kulminer. Disse kulfragmenter granuleres siden til stykker, der varierer i størrelse fra Planck-længden til knytnævestore stykker. Koks er rester af planter, der voksede på Jorden i Perm- og Silurtiden, og som siden er visnet og forrådnet, eller er blevet ædt af dinosaurer og skidt ud igen og så sidenhen er blevet forvandlet til kulstoffer på en måde, vi egentlig helst ikke ønsker at vide noget om.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.