Spademanns Leksikon

Knud bad så inderligt til Herren Jesus Kristus om, at han måtte få en Playstation. Svaret faldt prompte.

Knud 4. den Hellige blev født i '43, altså under krigen, så han måtte undvære både bananer og cigarer indtil han var 2 år gammel Ahva'? 1043? Ikke 1943? Okææææææh, så. Æhæmmm. Nå. Lille Knud var en af Svend Estridsens mange sønner og den anden af fem, der indtog den danske trone.

Han stillede op til kongevalg i 1076 mod sin bror, Harald Hen, hvor de danske høvdinge skulle vælge ny konge. Det kongevalg faldt ud til Haralds fordel. Men i 1080 var brormand død tidligt og uventet uden at CIA havde en skid med det at gøre, og nu var Knud på valg igen.

Det er lykkedes en fusker forsker ved Svendborg Varme & Sanitet at genskabe det slogan, som Knud gik til valg på:

30px-Cquote1 svg.png England er et tegneseriehold! Tegneseriehold! Tegneseriehold! 30px-Cquote2 svg.png
Runevalgkampssten på Grathe Hede

Nemlig! Knud, der endnu ikke var blevet hellig, ville generobre England! Af mangel på bedre kandidater, blev Knud valgt til konge og han satte straks sine erobringstogter i gang.

Vrøvl med hærgeriarbejdernes fagforening[]

Men ak! Danmark havde i fire år været regeret godt og retfærdigt, og det er jo alt for lang tid, til at den arbejdende klasse kunne vænne sig til igen at være under åget. Så der blev en del murren i geledderne, da Knud tvang de krigsduelige ind i sin flåde, der skulle drage i leding, som man siger, til England.

40pxKlumme.png
At drage i leding
Eller tage på røvertogt, om man vil. Den jævne soldat fik ikke løn for sit slåsseri, men måtte tage sig betalt med det plyndringsgods, han kunne få fat i. Når en flåde - som i 1085-1086 - slet ikke stævnede ud, havde hverken soldaten eller hans familie noget at leve af.

Og det gik da helt galt, da flåden slet ikke stævnede ud, fordi Knud måtte slås nede ved Dannevirke mod kejser Henrik, der sikkert kun blev kaldt Henrik her i landet, ligesom en anden Henrik vi kender. Det tog sin tid, da voldgravene skulle uddybes og voldene gøres højere, samtidig med at de bureaukratiske arbejdstidsregler skulle overholdes. Så i et års tid ventede Knuds flåde på at drage i leding oppe ved Aggersund i Limfjorden. Nogle forsøgte at desertere, dvs. tage hjem og tage sig af sine egne jorder, men det slog kongen hårdt ned på og pantede røven ud af bukserne på dem.

Og så i sommeren 1086 gav han endelig hele koret besked på at tage hjem. Såtiden var passeret, høsten ville blive en katastrofe og de fik ingen løn. Godt så...

Oprør[]

Hvem der først murrede i krogene og gav anledning til oprør, ved vi ikke, men mon ikke Hærgeriarbejderforbundets stærke boss, Preben hin Grovmundede bar ved til bålet? Mon ikke?

Ihvertfald strakte bønderne oppe ved Limfjorden våben mod kongen, der forsøgte at forsvare sig med, at han havde været forkølet i tre uger og måske kunne have været lidt mere fintfølende. Men spøgen var gået for vidt - ikke mindst fordi Knud også havde hævet skatterne, så han kunne få råd til den nye playstation.

Og nu gik den vilde jagt fra kongsgården Børglum over Aggersborg og ned til Viborg og Slesvig, inden Knud og hans følge tog den gamle Lillebæltsbro over til Fyn, hvor han stærkt forfulgt søgte ly i Skt. Alban kirke midt i Odense, tæt ved Thomas B. Thrigesgade og Kongensgade, hvor der er så mange spændende butikker idag. Ja, faktisk stort set omtrentligt lige dér, hvor Odense Domkirke ligger i dag. Hans egentlige mål var nok den daværende borg på Nonnebakken[1] tæt ved, men han nåede aldrig derhen.

Jeg var blind, men nu kan jeg se![]

Er der noget der kan udvirke, at en mand bliver genfødt som rettroende kristen, så er det, når han er omringet af morderiske bønder og har søgt tilflugt i en kirke. Og dette mirakel skete da også for vores Knud. Inde i den gamle trækirke faldt han på sine grædende knæ foran alteret og bad Jesus i himlen om at slå hans fjender med fnat og fladlus, eller i det mindste give ham et tegn.

30px-Cquote1 svg.png Giv mig bare ét tegn, for helvede da! 30px-Cquote2 svg.png
Desperate Knud, kringsat af fjender

Det skulle han imidlertid aldrig have sagt... Man bander ikke bare Jesus lige op i hans åbne himmel, det er ris til egen røv. Så Jesus lod oprørerne trænge ind og myrde både Knud, hans bror Benedikt og de tolv livvagter, der godt nok ærgrede sig, fordi de ville have skrevet en afslørende runesten om deres intime oplevelser som betroede medarbejdere.

40pxKlumme.png
Erik Ejegod slap med livet i behold
Den eneste, der undslap, var brormand Erik Ejegod, der forklædte sig som en døbefont og krøb langs væggen mod udgangen, mens han spildte indviet vand på gulvet.

Miraklet i Odense[]

Efterhånden blev Knud til et skelet og det samme gjorde Benedikt. Og livvagterne med. Efter en del år samlede man knoglerne sammen og delte dem op i to bunker: Den venstre bunke var så Knud, og den højre var Benedikt.

Og nu begyndte miraklerne at ske! Thi det lod til, at enhver, der rørte Knuds knogle lagde en rigsdaler i kirkebøssen! Halleluja! Hosianna i det høje! Bispen i Odense blev rigere og rigere, blinde fik synet tilbage[2], halte kunne gå[3] og impotente gamle mænd fik sønner og døtre, så det var en fryd for de unge hustruer[4].

Paven var med på spøgen, og helgenkårede Knud i 1101.

Hvad resterne fortæller[]

Et hurtigt kig i køleskabet afslører, at der ikke er rester nok tilbage fra igår, så vi kan ikke få biksemad i dag. Der er heller ingen æg, så vi må nok i Rema1000, de har jo længe åbent. Resterne af Knud? Nååååh, ja... Æhømmm... Resterne af Knud den Hellige og hans bror Benedikt kan beskues i Odense Domkirke, hvor de ligger i glas og ramme nede i krypten.

40pxKlumme.png
CSI slår til igen

C.S.I. ved puslebordet.

Retsmedicinerne drog også en del andre konklusioner, fx med hensyn til kongens højde og alder, uden iøvrigt at lade sig distrahere af, at alle knogler ikke nødvendigvis stammer fra de to brødre.


Retsmedicinere undersøgte de sørgelige rester i begyndelsen af 2008 og kom frem til nedenstående resultater:

  • Knud var højrehåndet.
  • Knud blev dræbt af et stød i bughulen.
  • Knud har ikke afpareret de slag, der blev rettet mod ham, for der er ingen mærker på armknoglerne. Så han har nok givet sig sin skæbne i vold.
  • Knud og Benedikt er brødre.

Noter[]

  1. Nonnebakken var dengang en af Danmarks fem største ringborge. I dag ligger Odd Fellow-logen på Nonnebakken; Et tilflugtssted for livstrætte samfundsborgere med orden i økonomien, med store magtbeføjelser og daglige trængsler... Ja, det er vist nogenlunde det samme som dengang.
  2. I de meeeeget sjældne tilfælde, hvor dette ikke skete, druknede man den blinde i døbefonten, som Erik Ejegod havde leveret tilbage. Bare for at de ikke skulle sprede ondskabsfulde rygter om Knuds knogler
  3. Selv om de stadig haltede.
  4. Der er ondsindede vantro der mener, at de unge hustruer måske fik hjælp udefra. Rettroende katolikker holder dog fast ved, at det må være oppefra