Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Et klippekort er et rektangulært, kulørt papstykke med værdi og gyldighed påtrykt.

Anvendelse[]

Klippekortet kan anvendes som betalingsmiddel i fx busser og tog, hvor den rejsende ved gentagne rejser indenfor samme region kan opnå betydelig rabat på befordringen. Klippekortet er upersonligt, men opbevares af den rejsende, stemples ved ombordstigning i bus eller tog. Eller i bus eller i metro. Eller i bus og i tog eller i metro. Eller i bus eller i tog og i metro eller i bus. Det skal i øvrigt fremvises på forlangende.

Historie[]

Tanken om klippekortet fødtes samtidig med efterkrigstidens urbanisering, men udspringer af den langt ældre idé om at fastholde loyale kunder gennem værdikuponer eller indmeldelse i solidariske indkøbsordninger og andelsbutikker. Det nyeste skud på stammen er værdikort til pizzariaer. Det ældst bevarede klippekort er et tozoners kort stemplet oktober 1982 i linje 39. Trods gentagne protester fra borgere, der påstår at være klippekortets rette ejermænd, opbevares det i en sikret kælder under Nationalmuseet med henvisning til, at det er danefæ. Da der ikke er flere klip på kortet, kan tvisten synes noget absurd, men sagen har en overordentlig stor principiel betydning.