FANDOM


Klimaændring er et fænomen, nærmere betegnet en tilstandsændring[1], der opstår som følge af en upassende opførsel i et givent miljø.

Globalt klimaredigér

Sommerfugl

Pas på! Den basker snart! Vi er dødsdømt!

Det globale klima, er den eneste klimaændring, der selv er skyld i det!

Klimaet fik de flyvende dinosaurer til at uddø. I stedet blev de erstattet af sommerfugle, og dermed havde man genereret Sommerfugle-effekten. Når den lille bastard viftede med sine vinger, så blæste byer på den anden side af jorden omkuld. Det er et velkendt faktum, at denne effekt udelukkende skyldes sommerfugle, og intet har at gøre med "global opvarming", "Drivhuseffekten", "Forurening" eller mennesket som sådan.

Det er sommerfuglenes skyld, og ellers er det fordi at koen og grisen skider. Det er da meget let at forstå!

Bjørn Lomborg har gjort det til en livsstil, at fortælle verden, at klimaet ikke er nogens skyld, og at vi ikke kan gøre nogen forskel. Efter sigende leverer olieindustrien alle smøringsprodukter til ham - bare som en beskeden tak. Han er efterfølgende blevet fundet murdet i sit hjem.

Forhandlingsklimaetredigér

Når du sidder til en forhandling, kan der relativt hurtigt ske en ændring i forhandlingsklimaet. Den udløsende faktor kan være alt fra mindre og uskyldige indrømmelser - så som at du fortæller chefen, at du "kom til" at knalde hans kone til den seneste julefrokost, og at hun efter agten fortalte dig, at din pik var mindst dobbelt så stor som hans, og at han i øvrigt er til små drenge.

I det hele taget er forhandlingsklimaet en sensibel størrelse, og særligt under lønforhandlinger, kan det være fordelagtigt at have en vis indsigt i klimaændringer.

Indeklimaetredigér

Indeklimaet er en af de øvrige skrøbelige klimaer, der let lader sig udsætte for klimaændringer. Typisk kan indklimaet ændres radikalt, når du[2] brænder en ordentlig fis af. Selv om den kun varer ca. 10 sekunder, og indeholder en masse spændende aromatiske duftstoffer fra både landbrug, fiskeri og genbrugsindustrien, og har den enestående tendens, at den kan få tapetet til at krølle - uden øvrige tilsætningsstoffer - så ser dine kollegaer på dig med et forarget blik.

Enkelte løber, andre kaster op, de sidste dør! Selvfølgelig er det ikke din skyld, og ergo må det være en Klimaændring.

Parforholdsklimaetredigér

Klimaet i parforholdet er en af de faktorer, der er bedst beskrevet af folk som Carl-Mar Møller, Lotte Heise og Bill Clinton. Selve klimaet er et relativt kompliceret regnestykke, der aldrig lader sig hverken forudse eller eftervise efter nogen matematiske modeller. Der er simpelthen tale om en udefinerbar størrelse, hvor skyld, gæld, parfume og Hende den lækre fra parallelklassen indgår, og regnestykket ender altid med, at den mandlige part i forholdet taber - big time!

For at forbedre Forhandlingsklimaet i Parforholdsklimaet, benytter mænd sig af forskellige fedtede og slibrige tricks. Disse plejer at forbedre klimaet, og er i virkeligheden et af de få eksempler på "positiv Klimaændring". Du kan så i den kontekst vurdere, hvor meget du vil kysse røv på din arrogante samlever ofre for at få lov til at gå i byen med gutterne.

På et tidspunkt i Parforholdsklimaet kommer det til en situation, der minder om en reel forhandling. Her kan der ske pludselige og uforudsete klimaændringer, hvis du anvender de forkerte argumenter:

30px-Cquote1 svg Ok skat. Hvis jeg må bruge 10 af de store på en frisk tur i byen, så må du bruge det samme på at få fikset de dér tarvelige hængetasker til noget, jeg ikke brækker mig over at se!? 30px-Cquote2 svg
Dig - Sekundet hvor klimaet ændres til det BETYDELIGT værre!


30px-Cquote1 svg Ok skat. Jeg giver mig på højttalerens størrelse, men så slagter vi din stinkende kat og du får 500,- om året til tøj. 30px-Cquote2 svg
Dig - samme øjeblik som der sker en årelang og gradvis forværret Klimaændring.


I parforhold er klimaændringer i højeste grad uforudsigelige. Ofte forekommer de uforklarligt, periodisk, månedligt.

Mikroklimaredigér

  1. Typisk en ændring til det meget, meget værre!
  2. I bedste mening selvfølgelig!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.