Spademanns Leksikon

Klaus Rifbjerg er en ældre dansk mand, som havde sine 15 minutters berømmelse, da han for 150 år siden sad og fixede lsd på Kærlighedsministeriets trappe i Nyhavn. Klaus Rifbjerg er den direktør hos Gyldendal, som har haft sværest ved at forstå, at ledelsen ikke bør fraternisere med det arbejdende folk - i dette tilfælde forfatterne.
Det affødte senere det kuriosum, at Ivan Malinovski forsøgte at få Rifberg til at fatte gennem hashtågerne i direktionslokalet, at man i dette lokale bør holde skæg og snot for sig. Kapitlet mangler dog stadig godkendelse for at blive optaget i litteraturhåndbogen. Klaus Rifbjerg har aldrig forsømt, ved enhver lejlighed med offentlig eksponering, at udføre massiv product placement af produkter udført i tekstilet fløjl. Han er også - i visse kredse - kendt for sine intime forhold til sin mor og vennerne Ebbe Kløvedal Reich og Per Arnoldi. KR har skrevet bogen Den koniske Uskyld, som er en del af pensum på DTU Aqua.

"Anna jeg Anna"

~ Per Stig Møller om sit forhold til Anna Castberg


Klaus' privatliv[]

Klaus ender før eller siden med at blive gift med sin au pair-pige. Når de får børn - og dermed en ny au pair, så starter historien forfra, men denne gang forskudt med nogle år. (Au pair-pigen indgår altid forholdet i 12 21-års alderen. Klaus bliver bare ældre og ældre).