FANDOM


Causali

Ovenstående er et verificeret autentisk, kinesisk dokument, der beretter om kausalitetens mange veje og hemmeligheder

Kausalitet er læren om årsagssammenhænge,[1] fx når man postulerer, at en reaktion medfører en modreaktion.[2] I 1700-tallet mente Halley, Newton, Hooke og Hummer, at årsag altid måtte komme før effekt. Denne påstand holdt dog kun, indtil man sidst i det 20. århundrede var nødt til at se bort fra årsag-effekt sammenhængen, da man ellers ikke kunne få den nyopfundne kvantemekanik til at virke.[3]

Kausale tingredigér

Kausalitet

På det ægte verificerede autentiske, kinesiske dokument (altså billedet oven over dette) kan man se en mindre udgave af videnskabsantroposoffen David Hummers teser om kausalitet,[4] som han mente havde noget at gøre med årsager og effekter

Kausal retorikredigér

  1. en årsag er det samme som at der er en grund til et eller andet, fx metastabile bundne tilstande for tyngdefelter
  2. Nogle nørder foretrækker at sige, at en aktion forårsager en reaktion, men det er det rene retorik
  3. der opstod visse problemer med at lokalisere fx ting, tid, lokalitet, vektorer, spin, sammenfiltring, entropi og lignende spørgsmål, når man kom ned på niveauet, hvor kvarker, bosoner og den slags fætre fistrede omkring, så det ...
  4. tag dig ikke af de forskellige stavemåderDavey-fyrens navn. Sådan var det i de gode gamle dage; ingen kunne stave ordentligt, og så blev Norberts navn måske stavet lidt forkert
  5. underforstået: 'fordi jeg siger det'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.