FANDOM


Stop hand Advarsel:
Denne kategori er udelukkende og totalt uden hensyntagen til dine barnagtige ønsker, forbeholdt kunstprojektet "Langt hen ad vejen". Enhver der skider på dette krav (forudsat man ikke er en impliceret kunstner, vel at mærke) vil blive opsnuset, rullet i tjære og fjer, stukket til RKI, dynget til med hårdkogte æg og i øvrigt dømt til evig fortabelse.

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.