FANDOM


"Naar vi læse gamle Historier, støde vi os over Forfædrenes Skikke og Maneerer: Og, naar vore Efterkommere igien læse disse Tiders Historier, ville de maaskee finde ligesaa stor Materie til Latter"

~ Holberg om Humor

All items (10)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.