FANDOM


Kanslergadeforliget (også kendt som kansergadeforliget) blev indgået mellem den daværende regering og partiet venstre grundet statsminister Staunings frygt for sygdommen cancer. Forliget var til fordel for en lang række samfundsgrupper, da næsten alle var ramt af eller kendte en, der var ramt af cancer.

Kanslergadeforliget blev indgået i fuldskab mellem de forhandlende parter, da de ikke kunne blive enige ædru. Det vides ikke, om de muligvis fortrød dagen efter. Kanslergadeforliget blev indgået samme dag som Adolf Hitler kom til magten i Tyskland. Om Hitler havde nogen indflydelse på forliget ved pres på de danske politikere vides heller ikke.

Et af de største tiltag ved Kanslergadeforliget var venstres devaluering af kronen. Det vil sige, at de kom ud af en økonomisk krise ved at sige, at vores egne penge ikke skal have lige så meget værdi. De gjorde altså dem selv fattigere. Hvordan det hjalp dem ud af krisen vides heller ikke.

Det lykkedes ligeledes den daværende socialminister Steincke at gennemføre en række tiltag som legalisering af hash, fratagelse af kvindernes stemmeret og mere medvind på cykelstierne. Om disse tiltag stadig er gældende den dag i dag vides heller ikke.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.