FANDOM


Kammuslingen bliver ofte kaldt jomfruøsters, hvilket er en fornærmelse over for de ægte jomfruøsters (Aequipecten opercularis).[1] De eneste rigtige kammuslinger, vi har i danske farvande, er varierende kammusling (Mimachlamys varia). Den bliver sjældent stor nok til at angribe voksne badegæster, endsige drukne dem. Men den kan udgøre en risiko for personer med en vægt under 25 kilo. Kammuslinger er af slægten Pectinidae, og de jagtes intensivt pga deres lækre kød og deres stramme ringmuskel. I øvrigt er det også en stor kammusling (Pecten maximus), som danner forbillede for olieselskabets Shells logo.[2]

Muslingenoteringenredigér

  1. så hold op med at kalde dem det
  2. Det er en klam skal, find den i [www.føtex.dk]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.