FANDOM


KKf-skolen( Kristus Krigs-Folk) er en kristen friskole hvis formål er at træne jesus krigerer til at sprede Guds ord( dvs. dræbe alle der ikke er krisne). Skolens skoleleder er Gud og er ofte blevet kritiseret for at fører en dårlig økonomi på skolen.

Faderhusets Ruth Evensen har udtalt at hun føler at skal hun med Guds hjælp, overtage KKFskolen og rive den ned for at rette op på økonomien og få en ekstra indkomst til ære for Faderhuset og Gud. Gud selv udtaler at han undrer sig hvordan helved Ruth kan tro på at få hans hjælp i en sag, der er imod ham selv. Og spørger til hvornår fanden Ruth vil tage sig sammen og få fingeren ud af røven.

KKFskolen erklæret mål er at udryde homoseksuellitet og autonome ved at lovprise Herren, ved at udvikle masseødlæggende våben og undervisning/træning i forskellige fag som hjernevaskning, våbenhåndtering, og en almenlig soldater-uddannelse ved at synge og danse til kristen musik.


Se også, kkf´s propaganda-hjemmeside Advarsel:Propaganda

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.