Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

billedet herover ser man en spiller, som er i færd med at støde til kuglen med sin , mens modspilleren kridter sin

En er en aflang træstok, som anvendes til at støde til billardkugler med. Hvis der er tale om flere køer, stillet op en række, mens de hver især afventer at komme i spil, kan man tale om, at de succesivt står på linje. Hvis man derimod spejlvender ordet, er der tale om et akronym for Østasiatisk Kompagni.