FANDOM


En isme er et lille skadedyr, som lever i folks hoveder kranier, hvorfra den kan spredes via adskillige smitteveje. Ismer er beslægtede med filosofier, ideer, ideologier, idiosynkrasier, jordsvin, kulmuler, lommelærker, messenger, nyheder, opråb, propaganda og tilsvarende insidiøse snyltere, som kan inficere hjernens fornufts- og ligevægtscenter (sidder foran og mest i højre side) og - rent ud sagt - æde det op!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.