FANDOM


Islam20
Islam 2.0 (0.2 أركان الدين) er den nye version af den muslimske religion, hvor man springer reformationen over, og straks går til fredelig sameksistens med andre religioner.

De syv søjler for Islam 2.0redigér

  1. Troen (Shahada): Det er nu ikke længere nok at sige لَا إِلٰهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. Nej, den formodet troende skal recitere udvalgte steder fra Mormon's Book, Toraen, Koranen, Bibelen og Bhagavad Gita, for at vise, at hun eller han har sat sig ordentligt ind i sagerne, før de overhovedet begynder at tro noget.
  2. Bønnen (Salat): De fem daglige bønner er en tidrøver, som også tager koncentrationen væk fra væsentlige emner, såsom pengesager, hævndrab og borgerkrig. Derfor erstattes de af én aftenbøn, hvor man bortredigerer de urene tanker, man havde om naboens datter, beder om forladelse for eventuelle terrorhandlinger, man måtte have begået i dagens løb, og siger undskyld for at man eksisterer.
  3. Barmhjertighed (Zakāt) handler dels om at give gammelt tøj til Røde Kors Halvmåne, men også om det eksistentielle aspekt af Gaia og bevidsthed om økologi og klodens tilstand i det hele taget. Ordet zakāt er defineret som biologisk oprensning og bæredygtig vækst, fordi dette tillader en person at opnå balance og fremme ny vækst.
  4. Faste (Sawm) blev i de gode gamle dage praktiseret ved at sulte sig selv i en måned. Denne skik er nu afløst af fastelavn, hvor man spiser fastelavnsboller og slår hul på en tønde med en muligvis levende missekat indeni. I stedet rettes al energien imod at rehabilitere fordrukne og narkotiserede muslimer og agnostikere.
  5. Pilgrimsrejsen (Hajj) var tidligere obligatorisk for alle muslimer, som var nødt til at rejse til Mekka på deres årlige charterferie, men Koranen 2.0 foreskriver, at man skal holde 14 dage fri hvert år (minimum) og rejse til et sted, hvor klimaet er totalt anderledes end der, hvor man sædvanligvis bor. Derefter går man syv gange rundt om den lokale bodega og smider en sten i havet.
  6. Tabarra (تبرأ‎‎) handler om selverkendelse og anerkendelsen af det moralske imperativ, der foreskriver, at hvis man elsker sin religion højt nok til at dræbe for den, så bør man begynde med sig selv. Desuden foreskriver denne søjle, at man skal undgå at pleje selskab med hadefulde tabere, der synes, at alting er samfundets skyld og ikke deres egen.
  7. Iinkar (إنكار) er fornægtelsen, hvor den martyriske jihadist forventer 72 jomfruer, men bliver mødt af 36 midaldrende kvinder med minimum fem fødsler bagen, fysiske beviser på forfald og en umættelig libido. De puerile fantasier fra Arabien i 600-tallet kan ikke overleve denne realisme.

++++++

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.