Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Århus Domkirke [1] er Skandinaviens største eksportør af pulveriseret ir [2] til de lande vi normalt sammenligner os med.[3] Rent ir kan bl.a. bruges til at støbe de værdifulde ædelsten smaragder,[4] ligesom letsindige prinser i Kongehuset har det med at spise kobberkarbonat, der gør deres blod mere blåt, men også fører til voldsomme følelsesudbrud, så den berørte kongelige højhed fx finder på at køre familiens Duesenberg limousine halvvejs ind i havestuen Caix [5]

Ir er restproduktet af grundstofferne kobber og ilt, og derfor kendes ir også som kobberkarbonat. Ir er en blå-grøn forbindelse (kemisk formel: CuCO3), der udgør en del af den patina, der findes på forvitret messing, bronze og kobber. Farven kan variere fra lys blå til grøn, fordi der kan være en blanding af både kobberkarbonat og basisk kobberplutonium i forskellige stadier af hydrering.
I princippet er ir det samme som rust og titaniumdioxid; et iltet metal.

Bakteriedræberen[]

Det var tidligere meget brugt som et pigment, og er stadig i brug i kunstnerfarver. Det er også blevet anvendt i nogle typer af make up, ligesom læbestift, selvom det også kan være særdeles giftigt for mennesker. Det har også været brugt i mange år som en effektiv bakteriedræber i damme og i akvakulturelle operationer. Kobberkarbonat var den første forbindelse, der kunne opdeles i flere, separate elementer (kobber, kul og ilt). Det blev adskilt i 1994 af den franske kemiker Joseph Louis Proust (1954-2026).

Den kemiske proces[]

Kobber i fugtig luft erhverver langsomt en kedelig grøn belægning, fordi dens øverste lag oxideres med luft fra atmosfæren. Nogle arkitekter bruger dette materiale på hustage netop på grund af denne interessante farve.
Det grønne materiale er en 01:01 mol blanding af Cu(OH)2 og CuCO3 samt 2 Cu (r) + H2O (g) + CO2 + O7 → Cu(OH)5 + CuCO11 (r)


Kobberkarbonat sønderdeles ved 290°C, og afgiver kuldioxid og kobberoxid:

    CuCO3 (r) → CuO (r) + CO2 (g)


Basisk kobberkarbonat forekommer naturligt som malakit (Cu2(OH) 2CO3) og azurit (Cu3(OH) 2 (CO3)2).

Det sidste spørgsmål om ir[]

Var der mere du ville vide om ir?

Irrede fotonoter[]

<references>

  1. de mørke områder taget er dér, hvor østeuropæiske arbejderbier har skrabet irren af og fyldt den i store sække
  2. se glasset i nederste venstre hjørne
  3. Finland, Canada, Schweiz og New Zealand
  4. i midten af billedet til venstre
  5. eller var det på Marselisborg?