FANDOM


"Omend man til tider næppe har endnu mere brug for en inuit end nu"

~ Eskimo om hvordan det er at stå i nuet og mangle foder til slædehundene


Inu er ordet, som fra 2023 officielt afløste det bedagede begreb "endnu". Dels er det nye ord fonetisk mere korrekt, kort og fyndigt. Desuden er idiomernes valør tilnærmelsesvis identisk, da det centrale "nu" er bibeholdt i samme position og funktion. Men til forskel fra den begrebsmæssige substans i "end", der enten betyder ind eller er komparativt, så siger forholdsordet "i" blot konstaterende, at vi er i nuet nu (inu).

Inu flere nye ordredigér

Se ogsåredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.