FANDOM


IntelligenceAgency

Der findes mange forskellige former for intelligens. I nederste højre hjørne ses et par eksempler på ekstern og kunstig intelligens, mens den militære intelligens øverst er udtryk for oxymoroni

Intelligens (latin: (verbum) intelligere, som betyder "at forstå") er et fænomen, som det kan være vanskeligt at sætte en etiket på.[1] Der er nemlig slet ikke enighed om, hvad begrebet intelligens indebærer. Normalt siger man, at det omfatter evnen til at lære eller evnen til at tjene masser af penge uden egentlig forhåndsviden om fremgangsmåden.
Intelligens blev tidligere knyttet til processer i storhjernebarken, men nu ved man, at intelligensen faktisk spreder sig som radiobølger og endda kan forstyrres af bestemte frekvensermobilnettet. Muligvis har dette noget at gøre med kapaciteten[2]hjernens harddisk, fx hvor mange neurale processer, der kan foregå samtidig ved løsningen af en opgave. I de senere år er det blevet praksis at bruge ordet intelligens om summen af alle mentale færdigheder. Derved bliver begrebet dog så udvandet, at det ikke længere har relevans at påstå, at gode manerer har noget med intellektet at gøre.

Se ogsåredigér


Intelligente fodnoterredigér

  1. Blot en anden måde at sige på, at vi egentlig ikke ved en skid om emnet
  2. I dit tilfælde ville du være bedre tjent med et 2 gigabyte-hukommelseskort fra Aldi
  3. Whisky og kokain plejer at virke godt
  4. Du finder klogskabet til højre for kommoden med hittegods
  5. Til denne gruppe regnes også alkohol, der har en tendens til at gøre folk yderst kloge
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.